Na návšteve v Rádiu LUMEN

Mediálnu výchovu priamo v rádiu si vyskúšali žiaci 9.B 18. januára. S pani učiteľkou Ferkovou boli na exkurzii v Štúdiu sv. Alžbety v Košiciach. Sprevádzala ich pani redaktorka Mária Čigášová. Okrem informácií, ktoré sa od nej dozvedeli, mohli odpovedať aj na anketové otázky. Už teraz sa tešia na to, keď si vypočujú sami seba v rozhlase.

Späť