Korčuliarsky kurz v 5. ročníku

...sa naozaj vydaril. Potvrdiť to môžu všetci tí piataci, ktorí sa počas štyroch dní na prelome januárových týždňov - 19.-20.1. a 23.-24. 1. zúčastnili kurzu na korčuliach. Hlavným trénerom bol p.uč. Vaško a spolu s pani tr. učiteľkami a viacerými pani učiteľkami z II. stupňa spoznávali piataci krásy a najmä techniky tohto športu. Na ľadovej ploche v blízkom Saleziánskom stredisku sa z prvých nesmelých krokov vytrénovali na dobrých korčuliarov a spoločne prežili nezabudnuteľné športové zážitky.

Späť