Získali sme trojnásobné striebro

Veľká radosť a nadšenie naplnili recitátorov, ktorí 27. januára boli v CVČ Domino na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tešila sa aj pani učiteľka Ferková a Christianova mamka, keď odzneli výsledky a na pódium si išli prevziať cenu za 2. miesta Christian Brossmann z 3.A, Kristián Bamhor z 5.A a Sonja Sedláková zo 6.B. Ešte viac sa potešili, keď chlapcov porota navrhla aj na postup do krajského kola. Srdečne všetkým blahoželáme a postupujúcim veľa úspechov aj v ďalšom kole.

Späť