Siedmaci zlyžovali Levočskú Dolinu

Siedmaci strávili príjemný týždeň od 6. do 10. februára na svahoch v Levočskej Doline. Pod vedením skúsených inštruktorov Dominika, Matúša, Roba, Daniela, pani učiteľky Bačinskej a pána učiteľa Vaška sa niektorí zdokonalili v lyžovaní, iní sa naučili lyžovať. Štvrtkové preteky boli odmenené nielen potleskom, ale aj diplomom a každý lyžiar bol dekorovaný medailou. Spoločnosť im počas celého týždňa robili aj školský pán kaplán Paľko, pán doktor Benko a triedne pani učiteľky. Okrem lyžovania bola každý deň sv. omša a večerný program, v ktorom všetci ukázali svoje zručnosti. Pane, vďaka ti za sprevádzanie a ochranu počas celého týždňa!

Späť