Zápis do 1. ročníka

V dňoch 7.-8. apríla sme na zápise do 1. ročníka privítali našich budúcich žiakov a ich rodičov. Veríme, že sa im na návšteve v škole páčilo a už teraz sa tešíme na septembrové stretnutie. Milí rodičia budúcich prvákov, ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

Späť