Odpustová slávnosť v škole

V cirkevnom kalendári patrí 14. február sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónom Európy. K spomienke a oslave slovanských bratov, ktorí sú aj duchovnými patrónmi školy, sme sa v tomto šk. roku pripojili školskou odpustovou slávnosťou. Výnimočný deň sa začal slávnostnou sv. omšou v školskej kaplnke. Ako býva zvykom na odpustovej sv. omši, aj my sme privítali hosťa, duchovného otca Marcela Puškáša, bývalého školského kaplána.

     Počas dopoludnia mladších žiakov i starších na II. stupni čakal atraktívny program  – basketbalista Martin Letzo so zaujímavými športovými atrakciami  a obľúbený košický spevák Tomáš Buranovský, finalista talentovej súťaže Československo má talent so svojím  hudobným programom.

     Aký by to bol odpust bez  šatrikov,prekvapení? Fašiangové šišky od skorého rána piekli p. vychovávateľky a dobrovoľníčky ich za symbolický príspevok ponúkli mladším aj starším. Spoločne  získanou sumou 215 € podporíme misie vo svete. Ďakujeme! Z vreckového si ešte mnohí kúpili aj malú pozornosť – záložku, nálepku ako pamiatku z odpustu pre seba aj rodičov, súrodencov. Všetkým dobrovoľníčkam ďakujeme za pomoc!

     Pane, ďakujeme, slávime, spomíname, chválime  a prosíme o pomoc a príhovor našich školských patrónov, patrónov Európy, svätých Cyrila a Metoda.

     Svätí Cyrila a Metod, orodujte za nás!

 

Späť