Mladí historici súťažili

14. február bol naozaj v znamení významných udalostí. Škola odštartovala tradíciu odpustového sviatku Cyrila a Metoda, v médiách bola na pretrase téma Valentín, ale i v CVČ Domino bola udalosť - Okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naša škola vyslala ôsmich súťažiacich. Cieľom bolo dosiahnuť métu úspešného riešiteľa a čo bude nad to, len poteší. Veru, pekné výsledky nás určite potešili - čítajte viac. Blahoželáme!

   Na výsledok práce olympionikov sa netrpezlivo čakalo ešte dva dni. Dočkali sme sa a mali sme radosť. Z ôsmich bojovníkov, šiesti boli úspešní, z toho dvaja dosiahli tretie miesto: Gabriel Čonka (IX. A) a Matúš Gburík (VII. C), dvaja prvé miesto: Alexander Jandošek (VI. A) a Daniel Tadeáš Dobrík (VIII. C).

  Daniel Tadeáš navyše postupuje do krajského kola, budeme mu držať palce. Napokon, peknú prácu odviedli všetci ôsmi, nemuseli sme sa za nikoho hanbiť. Dejepisu a histórii zdar!                                                                    

                                                                                                           p. uč. Ján Zachariáš    

Späť