S povesťami na krajskom kole

Úspešní recitátori slovenských povestí z jednotlivých okresných kôl sa 22. februára stretli v CVČ na Krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko. Umenie prednesu ukázali aj žiaci našej školy, ktorí dosiahli veľmi pekné umiestnenie – Christian Brossmann /3.A/ získal 2. miesto a Kristián Bamhor /5.A/ si vyrecitoval 4. miesto. Gratulujeme a všetkým čitateľom príjemné zážitky s povesťami!

Späť