Z odpustu na misie

Odpustové dopoludnie voňalo aj sladkými fašiangovými šiškami, ktorých kúpou sme podporili misijné aktivity. Pani vychovávateľky ich piekli od skorého rána a všetci v škole si šišky s láskou vychutnali a sumou 215 € prispeli na dobré diela misionárov. Redakcia Ratolesti, ktorá v šatrikoch ponúkala pestré všeličo - magnetky, nálepky, sv. ružence, venovala výťažok z predaja - 80 € tiež na podporu misií. Ďakujeme a veľká vďaka aj dobrovoľníčkam za pomoc, ochotu a dobrú vôľu! Pridajte sa nabudúce aj vy!

Späť