Na krížovej ceste

V pôstnom období sme každú stredu v školskej kaplnke kráčali s Pánom Ježišom ... krížové cesty viedli spoločenstvá tried podľa jednotlivých ročníkov s osobitnými úmyslami a zamysleniami. Zahľaďme sa na kríž...otvára naše srdcia!

Späť