Hviezdoslavov Kubín pozná mená víťazov

Recitátori sa každý rok tešia na deň, kedy budú môcť ukázať svoje recitátorské schopnosti pri prednese poézie a prózy. Školské kolo pozná mená víťazov v jednotlivých kategóriách na I. aj na II. stupni. Prví nás reprezentovali 20. marca v obvodnom kole v CVČ Domino. Všetky tri kategórie žiakov boli veľmi silné aj v poézii, aj v próze. Ako sa im darilo? Čítajte viac ...

ŠKOLSKÉ KOLO

Poézia

I. kategória

Richard Sukovský, 3. B - 1. miesto

Michaela Mižurová, 2. C - 2. miesto

Peter Lancoš, 4. B -2.  miesto

Viliam Ferko, 4. C - 3. miesto

II. kategória

Ester Rimarčíková, 5. A - 1. miesto

Kristián Bamhor, 5. A - 2. miesto

Laura Kopsová, 6. B - 3. miesto

III. kategória

Michal Grešš, 8. B - 1. miesto

Tereza Panocová, 7. C - 2. miesto

Tatiana Jenčušová, 8. C - 3. miesto

Andrej Belej, 9. B - 3. miesto

Próza

I. kategória

Dominika Hakulinová, 4. C - 1. miesto

Laura Čurová, 2. B - 2. miesto

Júlia Hakulinová, 2. A - 3. miesto

II. kategória

Arian Tahzib, 5. C - 1. miesto

Karolína Kaduková, 6. A - 2. miesto

Anna Paulína Čurajová, 6. A - 2. miesto

Maxim Mako, 6. B - 3. miesto

III. kategória

Lukáš Majoroš, 8. C - 1. miesto

Tamara Ondrejková,8. C - 2. miesto

Kristína Bagošová, 8. C - 2. miesto

Ráchel Rimarčíková, 9. A - 3. miesto

OBVODNÉ KOLO

Arian Tahzib - 1. miesto (postup do krajského kola) - II. kategória - próza

Dominika Hakulinová - 2. miesto - I. kategória - próza

Ester Rimarčíková- 2. miesto - II. kategória - poézia

Richard Sukovský - 3. miesto - I. kategória - poézia

Michal Grešš - 3. miesto - III. kategória - poézia

                                                                                     Gratulujeme!

Späť