Prvenstvo na celoslovenskom kole

Bratislava privítala 18. marca recitátorov z celého Slovenska. Za Košický kraj v II. kategórii – poézia sme mali Karolínku Kadukovú, ktorá tam cestovala spolu s mamkou a do Košíc sa vrátili s prvenstvom. A ako sa jej páčilo?

„Cesta nám zbehla veľmi rýchlo. V Bratislave nás privítalo krásne teplé počasie. Po ubytovaní sme si urobili menšiu prechádzku po pamiatkach Bratislavy. Samotná súťaž bola v sobotu v Spojenej škole sv. Rodiny. Náš program sa začal sv. omšou. Nasledovalo recitovanie. Vyhodnotenie spestrilo tanečné vystúpenie skupiny ATAK. Tancom nám priblížili život blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Vyhodnotenie moderoval moderátor z TV LUX Pavol Danko. Stretlo sa tam naozaj veľa talentovaných a šikovných recitátorov, no napriek tomu sa mi  podarilo vyhrať krásne 1. miesto. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pripraviť sa. Bolo tam krásne a získala som veľa nových skúseností. Nikdy na to nezabudnem.“

Kajka Kaduková, 6. A

Späť