MATEMATICKÝ KLOKAN

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete má svojich nadšencov aj v našich triedach. Prihlásení KLOKANI si zasúťažili 20. marca a všetci veria, že spolu s ďalšími počtármi na Slovensku prekonajú rekord zúčastnených v minulom šk. roku - 55 863 žiakov. Školskou koordinátorkou bola p.uč. Demjanovičová. Už teraz spoločne čakajú na diplomy a možno aj pekné ceny za správne riešenia!

Späť