Košice Star

„Škola plná talentov“ je celomestská súťaž. Skladá sa z viacerých podsúťaží a jednou z nich je aj Košice Star. Kristína Remáčová z 9. B reprezentovala našu školu v CVČ Domino 23. februára, kedy sa tam konalo semifinále. Postúpila medzi piatich najlepších a 24. februára si vyspievala bronzové umiestnenie.

„Na súťaž som sa veľmi tešila. Spievala som svoju obľúbenú pieseň z muzikálu Pomáda. Ako hudobný hosť nás prišiel povzbudiť a aj zaspievať Robo Mikla. Som vďačná Pánu Bohu za talent, ktorý mi dal a že ho môžem ďalej rozvíjať.“

Späť