Deň učiteľov s ocenenými pedagógmi

Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov mesto Košice ocenilo riaditeľov, učiteľov a vychovávateľov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V príjemnom prostredí Kulturparku si plaketu a ďakovný list z rúk vedenia mesta osobne prevzalo 33 osobností. Medzi nimi bola aj naša p. riaditeľka - PaedDr. Mária Čačková. Srdečne blahoželáme! Ocenení sa zhodli na tom, že povolanie učiteľa je i životným poslaním...pomáhať deťom, formovať ich osobnosť aj tvár spoločnosti. Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia "učiteľa národov" Jána Amosa Komenského.

Späť