Žiaci aj učitelia bdeli s Kristom

Pôstne obdobie sa už niekoľko rokov v našej škole spája s veľmi vydarenou akciou Bdenie s Kristom. Tento rok ho pán kaplán Kožuško a pani katechétka Snopková naplánovali na posledný marcový večer a prvoaprílovú noc. Pozvanie prijali všetky triedy z II. stupňa s triednymi učiteľmi, ale pridali sa aj netriedni učitelia, pani riaditeľka a pani zástupkyňa Hrebeňárová. Svätá omša, krížová cesta okolo školy, ale aj workshopy sa niesli v duchu hesla „Cez Máriu k Ježišovi“. „Mária, Matka naša, oroduj za nás u svojho Syna!“

Späť