Návšteva z Krakowa

Pani Dorotka Ulman, zástupkyňa partnerskej školy z poľského Krakowa, spolu s manželom Pawielom navštívili našu školu 6. februára. Presnejšie, bola to milá zastávka počas ich putovania po východnom Slovensku v čase ich zimných prázdnin, ktoré tam trvajú 2 týždne. Hostí privítalo vedenie školy, celý pedagogický kolektív a zvedavé deti, s ktorými sa streli počas prestávok i na niektorých vyučovacích hodinách.

   Ešte deň predtým, v nedeľu, si spolu s p. uč. Jágerovou a Pustaiovou pozreli krásy mesta aj pekné expozície vo Východoslovenskom múzeu. Sprievodcovské slová počas príjemnej prechádzky mestom patrili d.o. Jágerovi.

  Veríme, že družobné stretnutie a vzájomná spolupráca detí aj pedagógov bude už čoskoro pokračovať!

Späť