Biologická olympiáda

K marcovým súťažiam žiakov ZŠ sa pridali aj šikovní biológovia, ktorí sa zúčastnili okresného kola v zoológii aj geológii. Výborná odborná príprava, záujem a vytrvalosť súťažiacich priniesli pekné výsledky-čítajte viac. Na súťaž žiakov pripravovali p. zástupkyňa Hrebeňárová /geológia/ a s. Zuzana /zoológia/. Gratulujeme!

Biologická olympiáda - zoológia:

Tereza Mária Turčeková /7.B/ - 1. miesto

Natália Kováčová /8.A/ - 2. miesto

Biologická olympiáda - geológia:

Michal Jiříček /8.C/ - 2. miesto

                                                   Blahoželáme!

Späť