Druháci boli v škole v prírode

Jarné dni v termíne 24. - 28. apríla vymenili naši druháci domácu školu za Cirkevnú školu v prírode v Juskovej Voli. Spolu s tr. pani učiteľkami, vychovávateľkami a p. kaplánom Paľkom obdivovali nové miesta, školské lavice vystriedali hry a aktivity v prírode a najmä spoločné zážitky všetkých druhákov, školákov. Pane, ďakujeme za sprevádzanie a ochranu počas týchto dní!

Späť