Literárne Košice Jána Štiavnického

Súťaž vo vlastnej tvorbe - Literárne Košice Jána Štiavnického spoznala víťazov 4. mája v LitParku. Mladí tvoriví spisovatelia z 2. stupňa išli na stretnutie s odbornou porotou spolu s pani učiteľkou Cubjakovou. Spomedzi 300 prác udelili čestné uznanie aj dievčenskému triu z našej školy. Veľa tvorivých nápadov aj do budúcnosti, Tamarka, Dorotka a Miška.

Späť