Písalo sa KOMPARO

V závere prvého májového týždňa čakalo na našich štvrtákov a šiestakov skúšobné testovanie z matematiky, slovenského jazyka a literatúry známe pod názvom Komparo. K úlohám pribudli aj otázky so zameraním na všeobecné študijné predpoklady a osobitne v každom ročníku aj úlohy z odborných predmetov. Všetkým žiakom prajeme veľa elánu do učenia a rozvíjania zručností a tvorivosti. Komparo - pomocník dobrých škôl...

Späť