Slávik Slovenska 2017

Obvodné kolo v speve ľudovej piesne spoznalo mená víťazov 12. mája v CVČ Domino. Speváci z troch kategórií z okresu Košice II a Košice III predviedli svoje spevácke umenie pred odbornou porotou. Tí najlepší postupujú do krajského kola. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Laura Čurová z 2.B a Viliam Ferko zo 4.C. Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky Hadbavníková a Fecková. A reprezentovali nás naozaj veľmi pekne. V silnej konkurencii získala Laura čestné uznanie a Viliam 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Späť