Duchovná obnova blízko svätých

Spoločenstvá 7.A a 7.C triedy, v sprievode p.uč. Bučákovej a Demjanovičovej, spolu s p. kaplánom Paľkom putovali 12. mája do prešovského Kostola sv. Jozefa. Slávili sv. omšu, zahĺbili sa do slov bratov františkánov v kaplnke, v ktorej relikviári je vystavených až 449 relikvií svätých a spoločne sa osviežili na duchovnej obnove. Prialo im aj jarné počasie, preto sa cestou na stanicu osviežili aj chutnou zmrzlinou. Triedni sv. patróni, orodujte za nás!

Späť