Ocenenie kresťanských pedagógov

Pamätnú medailu sv. Ondreja za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji katolíckeho školstva v Košickej arcidiecéze si 16. mája z rúk o. arcibiskupa Bernarda Bobera prevzali aj zamestnankyne našej školy - MVDr. Alžbeta Zachariášová a p. Božena Hudáková. Sviatočné predpoludnie obohatil aj kultúrny program v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach i osobné stretnutia so všetkými ocenenými počas slávnostného obeda. V mene celého školského spoločenstva srdečne gratulujeme a prajeme veľa radosti a síl v práci s deťmi i v osobnom živote!

Späť