Papier, viečka, baterky aj suché potraviny...

Milí žiaci, ďakujeme za aktivity pri všetkých zbierkach počas celého školského roka - suché potraviny,školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete...zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Späť