Výsledky Testovania 9 2017

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 72,1% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 15,7% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR (56,4%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 61,2% a výsledok našej školy bol 72,4%, t.j. o 11,2% vyšší.

Späť