Pomoc pre Mary's Meals odovzdaná cez letné prázdniny

Myšlienka veľkého diela dobrých ľudí - Aby každé dieťa dostalo jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania a ľudia, ktorí majú viac ako potrebujú, sa budú deliť s deťmi, ktorým sa nedostáva ani tá najzákladnejšia potreba - našla porozumenie aj medzi nami. V pôstnom období mnohé triedne kolektívy a s nimi aj rodičia žiakov vyzbierali dobrovoľné príspevky spolu v sume 90 €, ktoré počas letných prázdnin a návštevy Medžugorja osobne odovzdala p. Uchaľová miestnej organizácii, kde vyrástlo prvé Mary's Meals. Získaný príspevok podporí projekt školského stravovania pre miestne deti. Ďakujeme!

Z materiálu o organizácii a projekte:

- čiastka 14,50 € pokrýva stravu dieťaťa na celý školský rok

- kdekoľvek je Mary's Meals  v prevádzke, narastá zápis detí do škôl, dochádzka i zlepšenie školských výsledkov

- s 59 miliónmi detí na svete, ktoré sú mimo školy a s ďalšími chronicky hladujúcimi, je práca organizácie iba na začiatku

- kontakt priamo na mieste - Mary's Meals - Bosnia - Herzegovina- blízko Kostola sv. Jakuba - Medžugorje, medjugorje@marysmeals.org

- viac na www.marysmeals.org


                   "Keď nemožeš nasýtiť sto ľudí, nasýť len jedného."

                                                                                                              Matka Tereza
Späť