Tvorivá návšteva

Mediálna výchova v teréne je naozaj iná, ako keď redaktori len sedia v triede a píšu články na rôzne témy. Tak tomu bolo aj 2. júna, kedy sa 9. B s pani učiteľkou triednou vybrala do ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej, keďže Krásna bola v novembri na návšteve u nás. Na čerstvom vzduchu v areáli školy mohli tvoriť pod vedením domácej pani učiteľky Sarkovej. A nielen tvorili. Nechýbal ani pohyb a dobrá nálada.

Späť