Cesta svetla

Žiaci II.B triedy sa 18. mája spolu s rodičmi stretli v kaplnke školy. Pod vedením p.vychovávateľky Skvašikovej a p.uč. Fabiánovej sa pomodlili pobožnosť – Cesta Svetla. Je to nová pobožnosť, ktorá nadväzuje na pobožnosť krížovej cesty. Cesta svetla , ktorá má 14 zastavení, nás svojimi myšlienkami viedla od prázdneho hrobu až k Turíciam- Zoslaniu Ducha Svätého. Spoločnou modlitbou sme prosili, aby nás Zmŕtvychvstalý Ježiš premenil svojou láskou, a aby sme boli radostnými svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania.

Späť