Na návšteve v Štrasburgu

V dňoch 14.-17. mája pani riaditeľka s pani zástupkyňou Hrebeňárovou navštívili Štrasburg na pozvanie Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD., súčasného europoslanca. Cieľom návštevy bolo zúčastniť sa zasadnutia pléna europarlamentu, oboznámiť sa s jeho štruktúrou, zapojiť sa do besedy s pánom Štefancom. Pán europoslanec pracuje vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Medzi jeho prioritné témy patrí jednotný digitálny trh, malé a stredné podniky, zamestnanosť a obmedzenie byrokracie. V tom čase europarlament jednal a poslanci diskutovali na tému: Prenasledovanie kresťanov na Strednom Východe. Europoslanec nás presvedčil o svojej srdečnosti, otvorenosti, profesionálnom a odbornom prístupe. V jeho náročnej práci mu prajeme Božiu milosť, veľa síl a odvahu pri práci na zlepšenie nášho života.

Späť