Zbierka školských pomôcok

Arcidiecézna charita v Košiciach organizuje v mesiacoch jún - august 2017 zbierku nových, používaných, ale stále funkčných školských pomôcok. Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Viac informácií - Čítajte viac...

Zbierka v zberných miestach ADCH v Košiciach bude prebiehať v termíne 1.6. - 31.8.2017 na Bočnej 2 v Košiciach a v Krízovom centre na Poľnej 1 v Košiciach.

Zbierku podporíme aj na našej škole. Svoje milodary môžu žiaci odovzdať prostredníctvom triednych učiteľov, rodičia a zamestnanci priamo na sekretariáte školy.
                                                                

                                                                Vopreď všetkým darcom patrí úprimná vďaka.

Späť