Ratolesť koncertovala v Krakowe

Krásny zážitok majú speváci zo školského zboru Ratolesť, ktorí 9. júna cestovali do Poľska. V partnerskej škole sw. Jadwigi Królowej boli súčasťou odpustovej slávnosti. Svojím spevom potešili žiakov aj učiteľov. Kamaráti im pripravili potulky po Krakowe, kde navštívili miesta spojené so životom svätice. Nechýbala ani návšteva Sanktuária v Lagiewnikoch, sv. omša a korunka. Srdečné privítanie, pohostenie a darček na pamiatku zostanú v spomienkach našich žiakov, pani riaditeľky aj vyučujúcich, ktorí ich sprevádzali.

Späť