Druhý stupeň putoval do Obišoviec

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oslávili žiaci druhého stupňa spolu so svojimi vyučujúcim, so školským pánom kaplánom, niektorými zamestnancami školy aj so zopár rodičmi, ktorí sa pridali k veľkej pútnickej rodine, v Diecéznej svätyni v Obišovciach. Keďže je Rok Fatimskej Panny Márie, práve Obišovce sú miestom, kde sa konajú aj Fatimské soboty. Miestny pán farár všetkých privítal a v kázni sa aj prihovoril. Pred svätou omšou nechýbala modlitba posvätného ruženca a po svätej omši agapé. Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Späť