Morálne hodnotenie o.biskupom

Dňa 14. júna boli spomedzi 55 žiakov aj piati žiaci deviateho a dvaja žiaci ôsmeho ročníka našej školy, na návrh triednych učiteľov, morálne ohodnotení Mons. Marekom Forgáčom, pomocným košickým biskupom. Svätá omša a slávnostné ocenenie sa konali v Kostole sv. Michala Archanjela v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

Po ohodnotení sme sa presunuli do hotela Centrum, kde nás pohostili delikátnym obedom a dezertom. 
Bolo nám tam veľmi príjemne a sme veľmi radi, že práve my sme mali tú česť byť ohodnotení za našu dlhoročnú snahu. 

"Po ohodnotení sme sa presunuli do hotela Centrum, kde nás čakal delikátny obed a dezert. Bolo nám tam veľmi príjemne a sme veľmi radi, že práve my sme mali tú česť byť ohodnotení za našu dlhoročnú snahu."

                                                                                          ocenení

Späť