Sviatok sv. Petra a Pavla v škole

Slávnostný a zároveň predposledný deň v škole sa 29. júna začal sv. omšou v školskom átriu, ktorú slúžili oslávenci - Paľko Kožuško a Paľko Bober a milými slovami v homílii sa prihovoril don Štefan. Dažďové oblaky nás po jej skončení presunuli do tried na dobrú desiatu a ďalší program - Skryté dobro do veľkej telocvične. O programe - čítajte viac!

Skryté dobro - pod názvom sú ukryté  všetky vyznania, ktoré deti napísali o svojich triedach aj spolužiakoch. Pozorné a láskavé oko p.uč. Soľárovej, hlavnej režisérky programu, prečítalo všetky tieto zápisy a triedne vyznania. Všetkých nominovaných predstavili moderátori Sára a Michal  v galérii ocenených ako vzor dobra, pomoci, kamarátstva.

Potlesk patril aj príjemným kultúrnym prestávkam - hre na gitare a harmonike, disco tancu a cirkusovej pantomíme. Aj obed bol v tento deň slávnostný. Z celého školského dňa si nesieme príjemné zážitky a spomienky!

Späť