Dievčatá si zahrali na športových turnajoch

Prehadzovaná dievčat 6. - 8. ročníka a vybíjaná žiačok 5. ročníka - športové disciplíny, ktoré v poslednom júnovom týždni naladili športovkyne a chlapcov, ktorí ich statočne povzbudzovali. Pridali sa aj p. triedne učiteľky a prácu pri úprave tried, lavíc a odovzdávania kníh nahradila super nálada. Či stihli všetko? Opýtajte sa súťažiacich a výsledky turnajov si prečítajte v ďalšej časti. Športu zdar!

Výsledková listina - PREHADZOVANÁ DIEVČATÁ - 6. - 8. ročník  /27.6.2017/ :

1. miesto - družstvo 7. A triedy

2. miesto - družstvo 8. C triedy

3. miesto - družstvo 6. B triedy

          Gratulujeme a ďakujeme Katke a  Majke z 8. B za prípravu a organizáciu celého turnaja!


Výsledková listina - VYBÍJANÁ DIEVČATÁ - 5. ročník /28.6.2017/:

1. miesto - družstvo 5. B triedy

2. miesto - družstvo 5. C triedy

3. miesto - družstvo 5. A triedy

           Blahoželáme a ďakujeme p.uč. Brezovej za rozhodcovanie v obidvoch turnajoch!

Späť