Začali sme nový školský rok

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach sme 4. septembra otvorili nový šk. rok 2017/2018. V homílii nás Mons. Juraj Kamas povzbudil k modlitbe a práci v každom školskom dni. Po jej skončení patrili slová privítania a slávnostného príhovoru p. riaditeľke. Osobitne sme v našom školskom spoločenstve v tento veľký deň privítali najmladších žiakov, prvákov a ich rodičov. Po príchode do školy ožili triedy milými stretnutiami a spomienkami na prázdniny. Pane, Tebe patrí dielo nášho úsilia, poznania, sprevádzania, výchovy a vzdelávania... Zverujeme Ti tento školský rok...

Späť