Papier, viečka, baterky aj suché potraviny...

Milí žiaci, aj v tomto šk. roku Vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete... zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Späť