Podporili sme zbierku OTVOR SVOJE SRDCE

Arcidiecézna charita Košice organizovala v polovici októbra, pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe, verejnú zbierku Otvor svoje srdce. V dňoch 18.-20. októbra sa k nim pripojili aj naši dobrovoľníci, deviataci. Počas desiatovej prestávky navštevovali triedy a štedrým deťom ponúkali dekoratívne mydielka v symbolickej cene 1 euro. Spoločne vyzbieraný príspevok v sume 567,60€ bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok pre rodiny a ľudí v núdzi a podporu pracovnej terapie. Ďakujeme!

Späť