Pevný bod na duchovných cvičeniach pedagógov

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa pre pedagógov a zamestnancov školy stal aj v tomto šk. roku oázou pokoja, hľadania, spoznávania Ježiša i seba samého. Exercície viedol v dňoch 9. - 11. novembra ThBibLic. Róbert Jáger, PhD., osobný tajomník Eparchiálnej kúrie. Duchovným programom, slovami meditácií, čítaním a hlbokým kontaktom so Svätým písmom, časom osobných modlitieb, stretnutí a spoločných zdieľaní sme napĺňali kľúčovú myšlienku exercičných dní – Hľadanie pokoja, hľadanie seba samého. Ďakujeme, Pane, za tento čas, za Tvoju blízkosť... Čítajte viac...

Centrom každého dňa bola sv. liturgia, večerná Eucharistická poklona, krásne spevy a slová Akatistu, ktoré naplno otvorili srdcia všetkých. Príjemné jesenné počasie a blízka Kalvária ponúkli aj čas popoludňajším prechádzkam a oddychu na tele i na duši.

Ďakujeme d. otcovi za jeho prítomnosť, duchovnú službu, múdrosť jeho slov, osobné rozhovory a uvádzanie do poznania byzantského obradu viery.

Z myšlienok týchto dní:

„Adam, kde si?

„Potrebujeme pevný bod...“

„Môj život ...aj vo svetle skúsenosti Písma.“

„Vďačnosť ma uzdravuje...privádza bližšie k Bohu...k pokoju.“

„Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

„Nebojte sa...žiť s Bohom...modliť sa...ďakovať...prosiť Boha...žiť priateľstvo s Bohom.“

Späť