GODZONE 2017

Tour 2017 generácie KIOBK, ktorá túži po Božom kráľovstve, nesie v tomto roku myšlienku- ODHODLANÍ ZMENIŤ SVET. Časť z nich sa v deň ich koncertu v našom meste - 14. novembra predstavila aj našim starším žiakom vo veľkej telocvični. Ich svedectvá i hudba oslovili mnohých žiakov, ktorí sa potom v podvečernom čase zúčastnili celého programu v Cassosporte. Ako sme sa dozvedeli, myšlienka Godzon nadchla aj niektorých rodičov, ktorí tam nemohli chýbať. Viac na TOUR.GODZONE.SK

Späť