TESTOVANIE 5 už máme za sebou

Možno aj tak si 22. novembra povedali naši piataci, ktorí spoločne s piatakmi z celého Slovenska zvládli otázky a úlohy z testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Všetci sme na nich mysleli aj v modlitbách. Piataci, veľa radosti a elánu v škole aj mimo nej!

Späť