Rozbehnuté okresné kolá predmetových olympiád

V závere posledného novembrového týždňa sa víťazi školských kôl dvoch predmetových olympiád stretli na okresných kolách. V CVČ Domino 29. novembra jazykové i štylistické majstrovstvo na Olympiáde zo SJL ukázal a pekné 1. miesto si vyrečnil Michal Grešš z 9.B triedy. O deň neskôr, v CVČ na Orgovánovej ul., žiaci Martin Tarhanič a Michal Grešš /obaja z 9.B/ ukázali teóriu i zručnosť pri výrobe vtáčej búdky na Technickej olympiáde. Umiestnili sa na peknom 1. mieste. Gratulujeme a prajeme veľa síl a elánu pri prípravách na krajské kolá súťaží!

Späť