Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane

Historické priestory Kaštieľa v Krásnej nad Hornádom hostili 29. novembra školské súťažné tímy v arcidiecéznom kole 23. etapy náboženskej súťaže. Trojčlenné družstvo - Emka Uliková zo 6.B, Matej Benko zo 6.C a Katka Jiříčková zo 7.B sa na určené témy pilne pripravovalo pod vedením p.uč. Snopkovej. Témy tohtoročnej súťaže a hodín príprav boli aktuálne - bl. Titus Zeman a Fatima. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu a pekné 5. miesto!

Späť