Ratolesť na benefičnom koncerte

Náš školský zbor Ratolesť rozdáva radosť spevom na rôznych školských akciách a pred Vianocami aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc. 9. decembra vystúpili speváci aj hudobníci pod vedením s. Zuzany Buntovej a pani učiteľky Bačinskej na benefičnom koncerte na pomoc mamičkám a deťom v núdzi, ktorý organizovala Arcidiecézna charita Košice v priestoroch seminárneho kostola. „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Späť