Darček pre rodinu

Kúsok lásky, slova, nehy, ľudskosti...podaj ďalej. Možno tých pár slov stačí na to, aby sme vás vtiahli do jednej veľkej školskej služby, aktivity detí, ich rodičov, pedagógov a každého, koho Pán volá pomáhať a slúžiť.K školským adventným aktivitám s dlhou tradíciou patrí pomoc rodinám v ťažkých životných situáciách, pri ktorej spolupracujeme s OZ Maják nádeje. Čítajte s nami - Čítajte viac...

Do darčeka pre rodiny triedy I. a II. stupňa „balia“ každodennú modlitbu s úmyslom za jej členov a potreby, pohľadnicou „pošlú“ milé prianie k sviatočným dňom a almužnou, podľa potrieb rodiny, pomôžu v konkrétnej ťažkosti, situácii.

Viacpočetným rodinám často pomáha aj celý ročník alebo sa v pomoci spoja dve triedy. Triedy sa prostredníctvom tr. učiteľov s rodinami podľa možností telefonicky kontaktujú, a tak sa forma almužny môže uskutočniť formou zbierky suchých potravín, drogérie, základnej výbavy do kuchyne alebo formou finančných príspevkov, ktoré sú  prostredníctvom OZ použité na platbu napr. inkasa, nákup liekov, náklady na cestu pri liečbe, úhradu Školského klubu detí a podobne. 

Naším úsilím je, aby sme tieto darčeky odniesli osobne za pomoci rodičov alebo často v triedach privítame aj členov rodiny, ktorým sú darčeky venované. V pomoci sa snažíme počas šk. roka pokračovať a služba lásky sa pomaly mení na priateľstvo a veľké svedectvo dobra detí a ich rodín.

Bez pomoci a úsilia rodičov našich detí, žiakov školy, by toto úsilie nebolo možné. Ďakujeme za spoluprácu a podporu dobrého diela Pána...v každom darčeku je veľa lásky, dobra, spolupráce, dôvery a nekonečnej nádeje pre ľudí v ťažkých životných situáciách...toho, čo dávame srdcom, modlitbou, svedectvom života.

Späť