Výsledky Testovania 5 2017

V národnom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci našej školy 80,9% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 16,2% vyššiu úspešnosť, ako je priemerná v SR (64,7%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 62,8% a výsledok našej školy bol 78,2%, t.j. o 15,4% vyšší. Naša škola dosiahla úroveň podobnú najlepším školám v Bratislavskom kraji.

Späť