OZ Maják nádeje ocenilo aj našu pomoc a službu

Každoročne na začiatku roka sa vedenie OZ stretáva so svojimi spolupracovníkmi, dobrovoľníkmi, ku ktorým už roky patríme aj my, naši žiaci, ich rodičia, pedagógovia a zamestnanci školy. Jednou zo 4 oceňovaných kategórií je aj kategória ŠKOLY, v ktorej skupine ZŠ sme získali OCENENIE ZA POMOC RODINÁM V NÚDZI v roku 2017. Ako prejav poďakovania a uznania tejto služby štedrosti a lásky venovalo spoločenstvo OZ ručne robené mydielka každému žiakovi našej školy…každej rodine, ktorá pomohla rodinám v ťažkých životných situáciách. Ďakujeme, milé deti, vážení rodičia, za podporu spoločného dobrého diela!

 

Kategórie, v ktorých OZ Maják nádeje ocenilo svojich spolupracovníkov:

1.kategória: rehole
2. kategória:  školy - podkategórie: základné, stredné a vysoké školy
3.kategória:  jednotlivci-dobrovoľníci
4.kategória:  mestská časť.

   Stretnutie 22. januára bolo milé a príjemné. Ocenení získali ďakovné listy a symbolicky darčeky, ktoré vlastnoručne vyrábajú mamičky v OZ -  mydielka, sviečky, vankúše,  obrusy, zásterky.

Ocenenie z rúk p. Vancákovej, riaditeľky OZ Maják nádeje, prevzali p. riaditeľka Čačková a p. zástupkyňa Zentková.

Späť