Boli sme pri tom

Za 25 rokov biskupskej služby ďakoval v Katedrále sv. Alžbety 30. januára Mons. Bernard Bober. Pozvanie na slávnostnú sv. omšu prijali kňazi a veriaci z celej arcidiecézy. Aj ôsmaci z našej školy boli so svojimi pani učiteľkami triednymi súčasťou slávnosti, počas ktorej odzneli slová žičenia a vďaky za pomoc, ochranu aj za sprevádzanie počas služby veriacim i celej Košickej arcidiecéze. Nechýbali vzácni hostia, ktorí sa prihovorili a povzbudili otca arcibiskupa do ďalších dní. Aj my sa pripájame k radu gratulantov a zahŕňame ho do svojich modlitieb.

Späť