V pôstnom období

Zastavte sa, pridajte sa k nám a zažite pôstne aktivity, ktorými v školskom spoločenstve prežívame pôstny čas a pripravujeme sa na slávenie veľkého tajomstva viery...pravidelné školské sv. omše s témou Radostná zvesť, krížové cesty detí, pôstne čítanie s pôstnym kalendárom, Tehlička 2018. Hlavnou myšlienkou tohto obdobia sú slová...Kajajte sa a verte Evanjeliu /Mk 1,15/. Požehnaný pôstny čas!

Späť