V pôstnom období

Zastavili ste sa, pridali sa k nám a zažili pôstne aktivity, ktorými sme v školskom spoločenstve prežívali pôstny čas a pripravili sa na slávenie veľkého tajomstva viery...školské sv. omše s témou Radostná zvesť, krížové cesty detí, pôstne čítanie s pôstnym kalendárom, Tehlička 2018. Hlavnou myšlienkou tohto obdobia boli slová...Kajajte sa a verte Evanjeliu /Mk 1,15/. Bol to požehnaný pôstny čas!

Späť